№2 2011 йил, апрель

2-sonГазетани ўқинг“PDF” шаклида сақлаб олинг (5 мб)

Бу сонда:

Xabarlar (2-bet)
Amerika zaminida Navro’z (3-бет)
Dadajon, I’m sorry (5-бет)
Huquqiy maslahatxona (10-бет)
Obama xalqaro talabalarning AQShda qolishini istaydimi? (13-бет)
Gashtakda gap ko’p (15-бет)
Bolalar sahifasi (16-17-бетлар)