Биз — TLC Insurance brokerage компанияси ҳайдовчиларга UBER ёки Lyft тизимида ишлаш учун керак бўладиган суғурта полисларини олишга ёрдам берамиз. Айниқса, мен Нью-Йоркка келаётган ўзбекистонликлардан суғурта полиси учун бизга мурожаат қилишларини сўрайман. Биз TLC суғуртаси билан боғлиқ барча жараёнларда ва қоғозбозликларда сизга ёрдам берамиз.

Ўзим ҳам узоқ йиллар давомида “қора ҳайдовчи” бўлиб ишлаганимдан сўнг ушбу бизнесга қўл урганман. TLC суғурта полисини олиш нечоғли оғирлигини жуда яхши биламан. Бунинг учун офисимизга келишингиз шарт эмас. Сиз бизнинг сайтимиз орқали керакли ҳужжатларни топширингиз мумкин. Ҳужжатларингиз келиб тушиши биланоқ биз жараённи бошлаймиз ва энг мақбул нархларда суғурта полисини сотиб олишимиз мумкин.

next_century_insurance_300x300_vatandoshБиз сизга суғурта полисингизни электрон почта орқали юборганимиздан сўнггина чек ёки депозит ҳисобингиздан тўловни автоматик амалга ошириш мумкин бўлади. Буларнинг барчаси ҳайдовчилар учун бирмунча қулайдир. Биз барча йўл-транспорт ҳодисалари юз берган пайтда ўша жойнинг ўзида ёрдам берамиз, тегишли механик мутахассисга ҳам эгамиз. Бизнинг веб-саҳифамиз: www.nextcenturyinsurance.com ёки www.uberinsurance.nyc.

Биз, шунингдек, TLC суғуртаси бўйича олдиндан қабулга ёздириб қўйишимиз мумкиин. Бу ҳайдовчиларга Uber компаниясига бориш ҳамда кутиш учун кетадиган бир неча соатни тежаш имконини беради.

Реклама ўрнида