Tags Hamid Ismoilov: O’quvchisiz adabiyotning ma’nosi yo’q

Hamid Ismoilov: O’quvchisiz adabiyotning ma’nosi yo’q